Opstellingen met Paarden

Heb je behoefte aan ontwikkeling en het oplossen van patronen om optimaal te leven?

Opstellingen brengen inzicht en ontwikkeling waar thema's of kwesties onhelder zijn. Het is een liefdevolle en respectvolle werkwijze die het mogelijk maakt toegang te krijgen tot systemen waar we als individu deel vanuit maken.

Paarden zijn daarbij krachtige helpers. Zij hebben van nature verbinding met primair intuïtief weten waar wij mensen deze vaak overslaan of wantrouwen. Paarden zijn objectief en snel in het signaleren. In Opstellingen verband maken zij deze informatie zichtbaar. Zij geven ons zo extra mogelijkheden om de opgestelde toestand te herzien.

-

Als deelnemer aan een workshop participeer je in een familieopstelling n.a.v. de vraag van een van de deelnemers. Samen bepalen we welke personen of elementen uit je leven zichtbaar gemaakt gaan worden om met de vraag te kunnen werken. Uit de groep deelnemers wordt vervolgens door de vraagsteller representanten gekozen voor zo'n persoon of element. Deze krijgen intuïtief een plek in de ruimte aangewezen. Nu kan zich ontvouwen wat gezien wil worden en welke dynamieken er spelen. Onder supervisie van de begeleiders vinden er verschuivingen plaats in de opstelling, zodat alles en iedereen in het systeem weer tot zijn recht kan komen.

Ons werkterrein is waar de paarden zijn. De paarden lopen vrij rond en zijn dan meestal hun diensten al aan komen bieden in de opstelling. Soms ook worden ze door ons uitgenodigd en opgehaald.

De paarden kunnen ons verschillende dingen laten zien. Soms representeren ze een persoon uit het systeem dat is opgesteld. Menigmaal laat de kudde ons zien hoe de groepsdynamiek eigenlijk echt in elkaar zit. Soms komt er een actief dienst verlenen aan 1 persoon in het systeem, of helpen ze ontladen en ontlasten.

Na afloop van de opstelling zijn we vrij om onze ervaringen te delen.

 

Begeleiding: Marieke Mosk & Marije Duijts

Data 2023: Zondag 17 september, 5 november

Tijd: 10.00 -14.00 uur

Locatie: de bedrijfsplek van Ervaren Dier, Korte Groningerweg 39, 9607 PS FOXHOL

Bijdrage: €55,- voor deelname als representant, €95,- wanneer er een opstelling voor je wordt gedaan

Info en Opgave: info@mariekemoskmassage.nl / contact@ervarendier.nl