Medicijn voor de Aarde

een 5-daagse training

Voel jij ook de roep van het sjamanistische pad en het verlangen om de kracht te ervaren

van deze oude spirituele levenswijze en helingsmethode?

Traditionele sjamanen zeggen dat ieder mens een speciaal medicijn, een talent of een gift in de wereld te brengen heeft. Iedereen heeft de taak en het recht om die persoonlijke kwaliteit tot ontwikkeling te brengen en kan daarbij rekenen op steun van krachten uit de andere realiteiten. 

De droomreizen en andere krachtige sjamanistische rituelen in deze training hebben als doel om hier meer zicht op te krijgen, zodat je langzaam maar zeker van hieruit je plek in de wereld kan innemen. Je gaat je steeds meer verbonden voelen en de vreugde ervaren van thuiskomen in jezelf. 

Bij alle bijeenkomsten wordt je vooraf gesmudged, dat wil zeggen dat je energieveld wordt gereinigd met de rook van salie. 

Alle cirkels starten met een hartmeditatie, waarin er voor je gedrumd en gezongen wordt om het hartchakra te openen. 

De zang, die intuïtief is en diep doorwerkt, nodigt samen met de klank van de drum en andere meditatieve instrumenten uit tot het loslaten van oude energetische patronen en het verwelkomen van jouw zielsessentie. 

Ook als je je Medicijn al 'leeft', kan deze training is een mooie verdieping zijn in het sjamanistische pad. 

In  de cirkels is veel aandacht voor het ceremoniële aspect en wordt gezorgd voor een zorgvuldige en veilige setting met onderlinge openheid, respect, humor en verbondenheid.

Op locatie bij het prachtige groene yogacentrum NovaStrada in Roden. 

 

Opbouw van de training

 

 De sjamanistische Droomreis 

In verbinding met je intuïtie en je creatiekracht

In deze eerste bijeenkomst wordt je meegenomen door melodieuze intuïtieve zang en de klank van de sjamanendrum naar je binnenwereld. Een trance-reis is als een wakkere droom, waar je in contact komt met je intuïtie en je innerlijke wereld: de Droomtijd. Je reist zonder je te verplaatsen. In de reis kun je krachtdieren ontmoeten en een diepe mystieke verbinding voelen. Door de klank van de drum, die als een hartslag is, kom je in een diepe ontspanning. Je denken wordt uitgeschakeld en je komt in een andere staat van bewustzijn. In deze meditatieve staat van zijn kun je betekenisvolle beelden ervaren, nieuwe inzichten krijgen of een energetische heling. 

Na de hartmeditatie reizen we eerst naar de Benedenwereld om contact te maken met de natuurelementen en onze Krachtdieren. Daarna reizen we naar de Bovenwereld om contact te maken met onze innerlijke Gidsen (voorouders, opgestegen heelmeesters, of andere zielen). Dit doen we met behulp van geleide meditaties, drum en zang. Aan het eind van iedere Droomreis worden er ook meditatieve instrumenten ingezet zoals klankschalen. Er is ruimte in een dialoog na iedere Droomreis om je ervaringen te delen. De middag wordt afgesloten met een klankbad met Tibetaanse klankschalen.

Opdracht voor thuis: maken van Droomreizen naar de Beneden- en/of Bovenwereld met behulp van geleide meditaties (opnames). Doel is om meer inzicht te krijgen in jouw levenspad en contact te maken  met je intuïtie als bron van informatie. 

 

Dans-je-Ziel workshop (met gastmuzikante Karka Speelman)

De rituele kracht van Dans 

Bij deze Droomcirkel wordt je eerst meegenomen door de sjamanen drum voor een Droomreis naar de Benedenwereld, waarna je je reis gaat dansen onder begeleiding van (live)-muziek. Je danst op blote voeten en met een blinddoek, zodat je goed contact kan maken met je lijf. Dit doe je vanuit een gerichte intentie, waardoor je in contact komt met je diepste verlangens. Door te dansen geef je uitdrukking aan de kracht van je ervaring van de trancereis.

We beginnen met een dans meditatie als uitnodiging om het bewustzijn in het lichaam meer wakker te ervaren. Met live djembé en/of handpan die je prikkelt tot het vrije gevoel van de overgave aan de dans. Vervolgens ga je dansen op mooie ritmes en muziek van over de hele wereld. Al dansend verken je de ruimtes in jezelf en kun je je gevoelens laten stromen. Je ervaart je kracht én je kwetsbaarheid. Je danst in verbinding met je Ziel. Ook nodigen we je ook uit om bij een aantal meer meditatieve dansnummers te zingen en je stem te bevrijden. Na de dans vindt je jezelf terug op Moeder Aarde, op een yoga-matje, in de klanken van meditatieve instrumenten zoals Tibetaanse klankschalen en melodieuze intuïtieve zang. Aan het eind van de middag is er ruimte om je ervaringen te delen. 

Met yogadocent Karka Speelman op de djembé, handpan & klankschalen. 

Opdracht voor thuis: dansen op meditatieve muziek (opnames) vanuit een gerichte intentie met als doel om je lichaam als instrument te ervaren voor het her-inneren van je zielsenergie. 

 

Healing Drumcirkel

Ritme en zang als oeroude helingsmethode

In deze healing drumcirkel ga je de vrijheid ervaren van het spelen op de sjamanendrum en ga je je stem bevrijden door het zingen van prachtige sjamanistische liederen uit verschillende werelddelen. Je verbindt je vanuit het hart met de genezende klanken van de drum, zodat de trillingen van de drum door je heen kunnen stromen. Alle liederen zijn zeer meditatief met een meer langzaam of juist up-beat tempo, waarbij je of kunt gaan vertragen of juist meer krachtige energie zal gaan voelen door het ritme. Je krijgt bij de liederen verschillende ritmes aangeleerd bij de drum, waarvan je opnames voor thuis ontvangt. 

We kijken o.a. naar een Cherokee watersong, zingen liederen over Pachamama (Moeder Aarde) en zingen we een prachtig lied uit de Seneca traditie over grootmoeder Maan. Er zullen ook nieuwe liederen worden gezongen. Naast deze songs is er ook ruimte voor vrije improvisatie, waarbij een ieder uit de groep zijn of haar eigen reis maakt op de drum. Je wordt daarbij uitgenodigd om je eigen flow te volgen en je vrij te voelen om te zingen of te 'sounden'. We sluiten de cirkel af met een healing ceremonie met onze drums voor enkele deelnemers uit de groep. Ook als ‘gever’ zul je ervaren hoe de trilling van de drums tot in je hele wezen doordringt. Wanneer je zelf geen drum hebt, ontvang je een leendrum. 

Opdracht voor thuis: het zingen van de liederen (met behulp van opnames) en het oefenen van de ritmes op de drum om de 'ancient drummer' in jezelf wakker te maken.

(Heb je geen drum? Dan bestaat de mogelijkheid om een leendrum te huren voor deze training bij Stiggelbout. Geef het aan als je dit wenst)

 

Het sjamanistische Medicijnwiel & Opstellingen

(met gastdocent & systemisch counselor Marieke Mosk)

Voor balans op je levenspad

Volgens het sjamanistische Medicijnwiel, een wegwijzer waarin je diepe verbinding maakt met je oorspronkelijke zielsenergie, lopen wij telkens weer opnieuw ons ‘Wiel van wijsheid’.  Door dit Wiel meer bewust te ervaren, wordt het vermogen in ons wakker gemaakt om voorbij te gaan aan onze aardse beperkingen, waardoor we ons kunnen bevrijden van oude overtuigingen, oude trauma’s en vastzittende emoties. Hoe we met onszelf en met anderen omgaan kan daardoor een diepgaande verandering ondergaan. Door het werken met het Medicijnwiel maak je contact met je oorspronkelijke zielsfrequentie, waardoor je meer lichtheid en balans gaat ervaren in je aardse bestaan. De heling die ontstaat, werkt door op meerdere lagen, zowel mentaal, emotioneel, fysiek als spiritueel.  

In deze krachtige workshop werken we met een tastbaar Wiel van stenen om je kennis te laten maken met de kwaliteiten van de richtingen. ‘Medicijn’ staat voor de levenskracht, die in iedereen aanwezig is. Volgens de overlevering is het Wiel een cirkel – en Heel. Zo ben jij geboren in jouw Wiel, jouw levenskrachtveld en met de velden daaromheen, zoals die van je voorouders.  Het Wiel kun je als een levende spirit ervaren door contact te maken met het centrum van Heelheid, de vier Windrichtingen en hun universele kwaliteiten. Je krijgt inzicht in hoe jouw krachten verdeeld zijn (waar liggen je grootste kwaliteiten en waar kom je tekort) en welke bewegingen er nodig zijn om meer in balans te komen. 

Met energetisch en systemisch counselor Marieke Mosk voor het Systemisch werk op het Wiel. 

Opdracht voor thuis: maken van opdrachten uit de reader met als doel om te kijken hoe je je levensvragen thuis kunt onderzoeken met behulp van het Medicijnwiel.

 

Het Vuur van de Voorouders

De kracht van de cirkel: loslaten en verwelkomen

In deze laatste bijeenkomst komen we in de avond bij elkaar rond het Vuur. In verschillende tradities wordt vuur “Grootvader Vuur” genoemd. Het Vuur is oeroud en krachtig en heeft al vele duizenden jaren goedheid en zegen gebracht voor ons en onze Voorouders. Volgens de mythologie van verschillende tradities is Grootvader Vuur de eerste sjamaan die naar de aarde is gekomen, om licht en kracht te brengen en mensen te helpen herinneren aan wie ze zijn.
Na de hartmeditatie maken we contact met onze (spirituele) voorouders met behulp van een geleide Vuur-meditatie (Droomreis) om te kijken wat hun boodschap is voor ons levenspad. We schenken een zelf uitgekozen natuurwezen aan het Vuur (bv een bloem) en spreken daarbij onze intenties uit: wat willen we nu loslaten en wat willen we verwelkomen? Hoe gaan we nu verder op ons pad? Iedere deelnemer neemt wat te eten neem voor de Tafel van Overvloed. We sluiten af met het zingen van een prachtig lied voor Moeder Aarde. Drums hierbij zijn welkom!

 

Praktische info

Deze training is zeer geschikt voor mensen met ervaring in het Droomreizen of ander sjamanistisch (droom)werk. 

Roept deze training jou, maar heb je deze ervaring niet? Dan ben je ook welkom. 

Wel wordt in dat geval aanbevolen om eerst een introductieworkshop in het Droomreizen bij te wonen in Roden of Groningen (zie alle info via de link op deze pagina).

 

De training bestaat uit 5 dagdelen op de zaterdag + 1 zondag, van 13.30 - 17.15 uur

Na iedere bijeenkomst ontvang je gerichte opdrachten (opnames meditaties, etc.) om thuis mee aan de slag te gaan.

 

Data training: de training is inmiddels gestart. hou de website in de gaten voor nieuwe data of meld je aan voor de nieuwsbrief 

Locatie: het mooie groene yogacentrum NovaStrada in Roden

Begeleiding: sjamanistisch coach en soundhealer Layla Radjab.  (en gastdocenten)

Bijdrage: € 395,- (inclusief thee & lekkers en alle opnames met geleide meditaties Droomreizen, meditatieve dansmuziek (playlist Spotify), opnames liederen drumcirkel, reader Medicijnwiel 

(De kosten voor een eventuele leendrum komen hier nog overheen) 

Opgave: laylaradjab@gmail.com of whatsapp 06-11737895