Intuïtief Leiderschap: Potentie - Creatie - Manifestatie

 

In het tijdperk waarin wij nu leven kun je je de vraag stellen: wat is mijn persoonlijke rol, mijn taak, mijn bestemming in deze wereld?

 

De kracht van je ‘Medicijn’

Ieder mens heeft een speciaal ‘Medicijn’, talent of gift in de wereld te brengen. Iedereen heeft de taak én het recht om deze persoonlijk kwaliteit tot ontwikkeling te brengen. Je gaat dan voelen hoe je onderdeel bent van de cyclus van het leven, waarin alles met elkaar verbonden is. 

 

Potentie

Iedereen kan (helpen) genezen en de wereld een beetje mooier maken. Je kunt het heft in eigen handen nemen en een vreugdevol leven creëren. 

 

Creatie

In elk geval kan ieder afzonderlijk het potentieel van zijn eigen Krachten (leren) kennen. Wanneer je je Krachten kent kun je jezelf leiden en voor jezelf verantwoordelijk zijn. Soms ook door je remmingen en angsten onder ogen te komen, deze te transformeren en je leven opnieuw vorm te geven. 

 

Je kunt je plek innemen. Vanuit je centrum, want alleen wanneer je in je midden staat (aarde-hemel-as) sta je in levendige verbinding met het geheel.

 

Manifestatie

Intuïtief handelen en inspiratie brengen de kracht van beweging, creatie en manifestatie voort. Je volgt deze beweging wanneer je je ‘Medicijn’ ont-dekt en die verwerkelijkt.

 

 

Centrum voor Intuïtief Leiderschap - CIrkeL is een samenwerkingsverband van Layla Radjab en Marieke Mosk. We verwachten jou (en onszelf) naar een hoger plan te tillen met onze activiteiten, met alle liefdevolle gevolgen van dien.

Onze kennis en ervaring is verankerd in de oorspronkelijke natuur van alle dingen, geworteld in sjamanisme en spiritualiteit