Centrum voor Intuïtief Leiderschap

In het tijdperk waarin wij nu leven kun je jezelf de vraag stellen: wat is mijn persoonlijke rol, mijn taak, mijn bestemming in deze wereld?

En: van wat voor wereld droom ik en hoe kan ik daar aan bijdragen?

 

 

Richt je op wat mogelijk is.

Ontmoet je remmingen en blokkades.

Gebruik je krachten en talenten

en creëer wat je lief is.

 

 

Centrum voor Intuïtief Leiderschap - CIrkeL is een samenwerkingsverband van Layla Radjab en Marieke Mosk.

Onze kennis en ervaring is verankerd in de oorspronkelijke natuur van alle dingen, geworteld in sjamanisme

en spiritualiteit.

We verwachten jou (en onszelf) naar een hoger plan te tillen met onze activiteiten, met alle liefdevolle gevolgen van dien.